Typgodkännande

Bättre kvalitet betyder bättre produkter


Alla funktioner inom Vieser är förbundna till kvalitets- och miljövänlighetskraven som ställs av våra kunder. Viesers kvalitetsorgan uppfyller kvalitetsstandarden ISO 9001 samt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Vieser jobbar kontinuerligt med produktutveckling och lägger stort fokus på att produkterna är enkla att installera underhålla. Vi utvecklar våra produkter med hjälp av feed back från våra kunder. Våra kunder säger att vi är innovativa och erbjuder bra kvalité

Vieser golvbrunnars funktion och täthet är garanterad genom noggranna tester enligt EN-1253. Våra vattenlås för tvättställ är typgodkända och uppfyller kraven enligt EN-274-1.

Typgodkännande